เลือกหน้า

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบรายชั่วโมงสำหรับเด็กอายุ 1.6-3 ปี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยอนุบาลถูกออกแบบมาโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กเล็กมีทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล  ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้เด็กจะได้รับการเรียนรู้พื้นฐานการเข้าสังคม  การพัฒนาด้านอารมณ์  ฝึกทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  ฝึกพัฒนาการด้านการรับรู้และการเคลื่อนไหว การฝึกฝนทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ เป็นต้น  ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการแฝงไว้ด้วยการสร้างเสริมจินตนาการ  การฝึกสมาธิ  การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น รวมถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยมีเหล่าเด็กน้อยเป็นศูนย์กลางในการร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนนี้ประกอบด้วยห้องเรียนหลัก 1 ห้อง และห้อง playroom ที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมที่แตกต่างกันไป  เด็กจะใช้เวลาอยู่ในห้องเหล่านี้รวมถึงการจัดให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน (outdoor) อย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้านและเป็นการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้การดูแลและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูเจ้าของภาษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กเล็กโดยเฉพาะ  การเรียนรู้ในแต่ละวันจะเน้นการเรียนแบบ theme-based คือการเรียนรู้รอบตัวแบบหมวดหมู่ เช่น การเรียนรู้ในหมวดหมู่สี  ตัวเลข  อวัยวะ  สัตว์  เป็นต้น  ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้จะทำให้เด็กเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเองมากขึ้น  นอกจากครูเจ้าของภาษาจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแล้ว  เด็กยังได้รับการฝึกฝนที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง รวมถึงการฝึกการออกเสียง (early phonics) และการเขียนเบื้องต้น (pre-writing) อีกด้วย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเปิดรับเด็กอายุ 1.6-3 ปี โดยเรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12:30 น. (2.5 ชั่วโมง)

ทดลองเรียนฟรีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2370-0316

ดาวน์โหลดตารางเรียน

What can we help you find ?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This