เลือกหน้า

รถรับ-ส่ง สำหรับนักเรียน

RAIS ได้จัดรถรับ – ส่ง สำหรับนักเรียน โดยผู้ขับรถที่มีประสบการณ์ การบริการจะเริ่มตั้งแต่เช้าก่อนเข้าเรียน และหลังจากโรงเรียนเลิกเรียน หากต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

กฎของผู้ขับรถ

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง ควรทราบและต้องปฏิบัติตามกฎ ดังนี้
มาอย่างพร้อมเพรียงที่จุดจอดรถ
รอสัญญาณจากผู้ขับเพื่อขึ้นรถ
หลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว นั่งให้เรียบร้อย
ประจำที่นั่งเมื่อรถเริ่มออกตัว
รักษาความสะอาดของรถโดยห้ามโยน หรือทิ้งสิ่งของออกภายนอก และภายในรถ
รอสัญญาณจากคนขับรถเพื่อลงเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง
มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ปฏิบัติตามคนขับรถ และกฎของการใช้บริการ

การมาถึง และการรับนักเรียนของผู้ขับรถ

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนปลอดภัยเมื่อรับหรือส่งนักเรียนลงจากรถต้องให้มั่นใจว่ารถจอดอย่างสนิทพนักงานรักษาความปลอดภัย จะเป็นผู้ที่คอยเปิดปิดประตูเข้า – ออกโรงเรียนแก่ท่านหากท่านไม่ต้องการรอคิวเพื่อที่จะจอดรถในโรงเรียน ท่านสามารจอดรถได้ที่ห้างคาร์ฟูร์และเดินมาส่งนักเรียนที่โรงเรียน

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายการเงิน

finance@rais.ac.th

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน RAIS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This