เลือกหน้า

รับสมัครงาน

For any questions regarding vacancies, terms or conditions, please contact the HR office at hrdrais@gmail.com

Ramkhamhaeng Advent International School does not discriminate on the basis of national origin, ancestry, gender (sex), race, color, religion, or marital status, in either its admissions or employment process.

Before beginning to complete your application please ensure, you have the following electronic documents:

 • RAIS Job Application Form
 • Resume/Curriculum Vitae
 • A recent color photo of the applicant only
 • A bachelor degree or higher in a related area to the subject taught AND a teaching certificate such as Dip Ed, BEd, MEd, PGCE, state or provincial Teaching Credential

To apply, send all the necessary documents at hrdrais@gmail.com Only shortlisted applicants will be contacted.Thank you.

Job Openings

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาจีน
ลักษณะงาน                    :   งานประจำ / Part time
รายละเอียดงาน              :    สอนวิชาภาษาจีน ให้กับนักเรียนไทย – ต่างชาติ ระดับเกรด 1-7
สถานที่ปฏิบัติงาน           : โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน      :  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาจีน และสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่อง
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน
 • สามารถเขียนแผนการสอนได้ ออกแบบข้อสอ
 • มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร       :    สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ                :  ฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
1 ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-3700316-7 ต่อ 109 หรือ 091-4144997

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ลักษณะงาน                    :   งานประจำ
รายละเอียดงาน              :
–  จัดซื้อสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท
–  เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
–  ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อและผู้ดูแลสต๊อก
–  จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร
–  จัดเก็บเอกสารฝ่ายจัดซื้อ
–  จัดทำประกันให้กับนักเรียนฯและพนักงานในโรงเรียนฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน           : โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน      :  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
–   เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
–   มีมนุษย์สัมพันธ์
–   มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
–   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้
–   สามารถขับรถ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
–   สามารถสื่อสามารถภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
–   หากมีความรู้ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร  :    สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ           :  ฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
1 ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-3700316-7 ต่อ 109

ตำแหน่ง : กุ๊ก – ผู้ช่วยกุ๊ก (อาหารไทย – ยุโรป)
ลักษณะงาน                    :   งานประจำ
เงินเดือน(บาท)               :  9,000 – 12,000
รายละเอียดงาน              :
–   ทำอาหาร หรือเป็นผู้ช่วยทำอาหาร
–   เสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า
–   อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

วันทำงาน

 • วันจันทร์ – พุธ 00 น. – 16.30 น.
 • พฤหัสบดี – วันศุกร์ 00 น. -16.00 น.
 • วันอาทิตย์ 00 น.-12.00 น.  ( เว้นสัปดาห์ )


คุณสมบัติผู้สมัครงาน
      :
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม. 6 ขึ้นไป
–   ชาย/หญิง
–   อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
–   รักงานบริการ
–   ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน           : ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร       :    สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ                :   ฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
1 ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-3700316-7 ต่อ 109 หรือ 091-4144997

ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาไทย
ลักษณะงาน                    :   งานประจำ
รายละเอียดงาน              :

 • สอนวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนต่างชาติระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
 • สอนวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนต่างชาติปฐมวัย-ประถมศึกษา
 • สอนวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมต้น-ปลาย
 • สอนวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมต้น-ปลาย

สถานที่ปฏิบัติงาน           : โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน      :  ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอื่นทางด้านการศึกษา
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • หากมีประสบการด้านการสอนวิชาภาษาไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร       :    สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ                :  ฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
1 ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-3700316-7 ต่อ 109 หรือ 091-4144997

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบัญชี หรือธุรการบัญชี
ลักษณะงาน                    :   งานประจำ
รายละเอียดงาน              :
–   จัดทำบัญชี/ปิดงบ
–   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
–   ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,3,53
–   ยื่นแบบประกันสังคม
–   ออกใบกำกับภาษี
–   อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน           : โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน      :  ระดับการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี

 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร       :    สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ                :  ฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง
1 ซอยรามคำแหง 119 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-3700316-7 ต่อ 109 หรือ 0914144997

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน RAIS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This