0-2370-0316-7 LINE: @RAIS
Select Page

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

blank

เครื่องแบบนักเรียน (School Uniform)

 1. เสื้อ                : เสื้อเชิ้ต สีขาวมีโลโก้ของโรงเรียน
 2. กางเกงขายาว : น้ำเงินเข้ม พอดีตัว ไม่ใหญ่หรือสั้น
 3. กระโปรง         : กระโปรงลายสก็อตสีฟ้า ความยามระดับเข่า
 4. รองเท้า          : หนังดำ หรือสีขาว หรือเป็นแบบรองเท้าเทนนิส ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ
 5. ถุงเท้า            : สีดำหรือสีขาว โดยสวมใส่ตลอดเวลา

เครื่องแบบชุดพละศึกษา (P.E.)

 1. Shirts  : เสื้อสีขาวโดยมีตราโรงเรียน โดยที่ไม่หลวมเกินไป
 2. Pants  : สีน้ำเงินเข้ม
 3. Shoes : (เหมือนข้างต้น) ชั้นอนุบาลสวมรองเท้าสีขาวเท่านั้น
 4. Socks  : (เหมือนข้างต้น) ชั้นอนุบาลสวมถุงเท้าสีขาวเท่านั้น

ชุดเครื่องแบบนักเรียน กางเกง กระโปรง สามารถซื้อได้ที่แผนกสโตร์ของโรงเรียน หากนักเรียนต้องการที่จะตัดเย็บเอง รูปแบบ สี และ การออกแบบต้องเหมือนกับกฎระเบียบของโรงเรียน

ทรงผม และเครื่องประดับอื่นๆ

ทรงผมของนักเรียนต้องเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ทรงผมแฟชั่น และการใส่น้ำมันใส่ผม ทางโรงเรียนไม่อนุญาต

 1. นักเรียนชาย  : ผมต้องไม่ยาวไปกว่าปกคอเสื้อ
 2. นักเรียนหญิง : ทรงผมต้องเรียบร้อยไม่ปิดหน้า
 3. เครื่องประดับ : สร้อยเพชร ต่างหู เหล็กเจาะลิ้น หรือเครื่องประดับแฟชั่นอื่นๆ ไม่อนุญาตให้สวมใส่มาโรงเรียน
 4. หมวก           : ไม่อนุญาตให้สวมหมวกที่โรงเรียน

หากนักเรียนสวมชุดผิดระเบียบ

เมื่อนักเรียนสวมชุดนักเรียนที่ผิดกฎระเบียบมา นักเรียนจะได้รับโน้ตเตือน นักเรียนต้องกลับบ้านเพื่อไปแต่งตัวให้เรียบร้อยและค่อยกลับเข้าห้องเรียน โดยที่ฝ่ายผู้อำนวยการจะเป็นผู้ออกโน้ตให้นักเรียน และจะมีผลต่อการหักคะแนนจิตพิสัยของนักเรียนด้วย

การทัศนศึกษา

นักเรียนจะได้ออกทัศนศึกษา 1 ครั้งต่อเทอมการศึกษา โดยมีกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียน
 2. นักเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากนักเรียนไม่ได้ไป นักเรียนต้องแสดงใบรับรองแพทย์ให้กับทางโรงเรียน
 3. นักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมทัศนศึกษานั้น ต้องมาเรียนตามปกติ โดยที่จะมีงานพิเศษให้ทำที่โรงเรียน
 4. หากนักเรียนปฏิบัติตนไม่ดีนั้น ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนกลับ
 5. หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ  ครูและผู้ปกครองต้องมายังที่เกิดเหตุทันที
 6. ทางโรงเรียนจะมีครูสอนแทนนักเรียนที่ไม่ได้ออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการทัศนศึกษา แต่สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงเกรด 2 สามารถไปกับนักเรียนได้
 8. นักเรียนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมทัศนศึกษานอกโรงเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาที่ครูประจำชั้น โดยที่มีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง
 9. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครูมีเมื่อออกทัศนศึกษา

ค้นหาข้อมูลใน RAIS

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!

Shares