เลือกหน้า

The Fruit of the Spirit | Faithfulness

“The more faith you have, the stronger you become”

– Roxanne Dela Cruz

What can we help you find?

(function() { var cx = 'partner-pub-8927047789045377:8076372644'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })();

Pin It on Pinterest

Shares
Share This