เลือกหน้า

โปรแกรมการเรียนลูกเสือ

โปรแกรมการเรียนลูกเสือนี้ เป็นการฝึกให้นักเรียนทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ ของการเป็นนักเรียนที่ดี

สโมสร ลูกเสือนี้ เริ่มมาจากโบสถ์โปรแกรมการสร้างจิตวิญญาณ แก่เด็กเกรด 5-10 (อายุ 10-15 ปี) เข้าเรียน เพื่อกิจกรรม การผจญภัย การทำกิจกรรมรวมกลุ่ม และการท้าทายให้รู้จักการให้อภัยในกลุ่ม เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคม

กุญแจหลักในการสอนนักเรียน คือ โปรแกรมนี้ได้รับโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปข้างนอกห้องเรียนเพื่อร่วมการผจญภัยข้างนอก

จุดเด่นของสโมสรคือ นักเรียนได้ออกค่ายพักแรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ปีนี้แคมป์ได้ออกค่ายที่หมวกเหล็ก จ. สระบุรี ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การกางเต็นท์ที่พักด้วยตนเอง การทำอาหาร เป็นต้น

Mr. Mernel Nequia

Pathfinder Club Director

องค์ประกอบของหลักสูตร

adapted from the SAUM Curriculum Revision 2008, Vietnam.

THE LEVELS OF PATHFINDER PROGRAM

Little Lamb: Pre – Kindergarten (4 years old)
Eager: Beavers – Kindergarten (5 years old)

Adventurer Club

 • Busy Bee: Be 6 years old or in Grade 1 (or its equivalent)
 • Sunbeam: Be 7 years old or in Grade 2 (or its equivalent)
 • Builder: Be 8 years old or in Grade 3 (or its equivalent)
 • Helping Hand: Be 9 years old or in Grade 4 (or its equivalent)

Pathfinder Club

 • Friend: Be 10 years old or in Grade 5 (or its equivalent)
 • Companion: Be 11 years old or in Grade 6 (or its equivalent)
 • Explorer: Be 12 years old or in Grade 7 (or its equivalent)
 • Ranger: Be 13 years old or in Grade 8 (or its equivalent)
 • Voyager: Be 14 years old or in Grade 9 (or its equivalent)
 • Guide: Be 15 years old or in Grade 10 (or its equivalent)

Masterguide Club

 • Invested Masterguide: Be at least 16 years old or above.
 • Counselor: must serve at least for a year as a counselor for the unit.
 • Instructor: must serve at least a year as instructor, teaching the skills to the club members.
 • Deputy Director: must serve at least a year as assistant (Deputy Director) to the club.
 • Director: is able to finish all other levels and serves as the Chairman of the club.
ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน RAIS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This