ซัมเมอร์คอร์ส
ภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

อายุ 2-12 ปี

จันทร์ – พุธ        เวลา    8:00 – 14:40 น.
พฤหัสบดี – ศุกร์  เวลา    8:00 – 14:00 น.

สำหรับระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดระดับชั้นเรียน ดังนี้

 • Nursery: เตรียมอนุบาล อายุ 2-3 ปี
 • Level A: อนุบาล 1
 • Level B: อนุบาล 2
 • Level C: อนุบาล 3
 • Level 1: ประถมศึกษาปีที่ 1-2
 • Level 2: ประถมศึกษาปีที่ 3-4
 • Level 3: ประถมศึกษาปีที่ 5-6

การเรียนการสอน ดังนี้

 • ภาษาอังกฤษ
 • ดนตรี
 • คอมพิวเตอร์
 • ศิลปะ
 • พละ
 • จริยะธรรม
 • ภาษาจีน
 • การเต้น (Level 1 – 3)
 • ทำอาหาร ทำขนม (Level 1 – 3)
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ.1 – ป.6)
 • พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา
 • รับหนังสือเรียนฟรี

โทร : 0-2370-0316 / Line@: @rais

What can we help you find?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This